‘เอกรินทร์ อยู่บำรุง’ซัดกก.จังหวัดสร้างความแตกแยกในมัสยิด แนะชาวบ้านหนักแน่น

1480

งาน รวมน้ำใจให้มัสยิดยามีอุ้ลอิบาดะห์(บ้านทางควาย) อ่อนนุช 59 เพื่อสร้าวอาคารเอนกประสงค์ ได้รับเงินบริจาคมากกว่า 1.5 ล้านบาท เตรียมเริ่มก่อสร้า

นายเอกรินทร์ อยู่บำรุง บุคคลดีเด่นประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในระหว่างเปิดงาน รวมน้ำใจให้มัสยิดยามีอุ้ลอิบาดะห์(บ้านทางควาย) เพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ว่า จะต้องช่วยกันให้การสร้างให้อาคารเอนกประสงค์ ซึ่งก็เป็นโรงเรียนสอนศาสนาให้สำเร็จ ด้วยความช่วยเหลือของอัลเลาะฮ์ และขอให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ให้ใครมาสร้างความแตกแยก

‘สังคมทุกวันนี้ อยู่ยาก คนที่เป็นกรรมการ(อิสลามประจำ)จังหวัดบางคน บางกลุ่มคอยสร้างความแตกแยกในมัสยิด เป็นเรื่องจริง เกิดขึ้นมาแล้ว ตัวเองไปทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหา แต่ก็อยากได้อิหม่ามซึ่งเป็นคนของตัวเอง บางคนไม่ใช่พวกของตัวเอง ก็ไปร่วมกับอีกกลุ่มปลดออก เป็นคนกรรมการอิสลามฯกลับสร้างปัญหาเสียเอง คนที่สร้างความแตกแยกในวันกียามัตอัลเลาะฮ์ จะลงโทษหนัก อัลเลาะฮ์บอกไว้ในอัลกุรอ่าน เพราะฉะนั้นพวกเรา อย่าให้เขามายุแหย่ จะต้องสามัคคีกันเพื่้อให้มัสยิดมีความเข้มแข็ง’นายเอกรินทร์ อยู่บำรุง กล่าว

สำหรับการจัดงาน รวมน้ำใจให้มัสยิดยามีอุ้ลอิบาดะห์(บ้านทางควาย) ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น กว่า 1.5 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งเป็นเงินบริจาคจากการดื่มน้ำชา และส่วนหนึ่งเป็นเงินรายได้จากร้านค้าจำหน่ายอาหารและสินค้า หลังจากนี้คณะกรรมการก่อสร้าง จะว่าจ้างบริษัทเพื่อออกแบบและประเมินราคาการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารต่อไป