ส.ส.นราธิวาส พปชร.ยื่นรมช.คมนาคม แก้ปัญหาคลองโคกเคียนหาดนราทัศน์ตื้นเขิน

195

ส.ส.พลังประชารัฐ เป็นตัวแทนชาวนราธิวาส ยื่นจีอเรียกร้องถึงรมช.คมนาคม แก้ปัญหาคลองริมหาดนราทัศน์ตื้นเขิน ชาวประมงพื้นบ้านเดือดร้อนมากนำเรือเข้าออกไม่สะดวก

วันที่ 14 ตุลาคม เวลา 14.25 น. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงคมนาคม ซึ่งกำกับดูแลกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย ส.ส.นราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ อาทิ นายวัชระ ยาวอหะซัน นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ และส่วนราชราชการที่เกี่ยวข้องิประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอนายก อบจ.นราธิวาส ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔ จท. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๔จท.
ผู้อำนวยการสำนักงานจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส จก. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส ประมงจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงนราธิวาส  เดินทางไปยังบ้านคลองโคกเคียน หมู่ 13 ตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่บริเวณชายหาดนราทัศน์ ที่เกิดปัญหาการตื้นเขินจากคลื่นซัดทรายทับถมอย่างต่อเนื่องทำให้บริเวณปากคลองเกิดการตื้นเขินปิดเส้นทางการเข้าออกของเรือประมงพื้นบ้าน ทำให้เรือประมงพื้นบ้านไม่สามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา และยังส่งผลให้น้ำในคลองไม่มีการไหลหมุนเวียนเกิดสภาพน้ำเน่าเสียผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับความเดือดร้อนและได้ร้องเรียนให้ทางส่วนราชการช่วยเหลือดำเนินการ และในการนี้จากการพบปะท่าน ส.ส. ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มารอพบเป็นจำนวนมาก

ที้งนี้ ส.ส.นราธิวาส ได้เป็นตัวแทนชาวบ้านนำเสนอปัญหาความเดือนร้อนและนำเสนอความต้องการ ของชาวบ้าน ใน 3 กรณี แระกอบด้วย
1. เปิดเป็นร่องน้ำถาวรให้สามารถนำเรือเข้าออกได้ตลอดเวลา
2. ขอให้กรมเจ้าท่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันทรายและคลื่นไม่ให้พัดเจ้าฝั่งที่ทำให้เกิดการตื้นเขิน
3. ขอให้ขุดลอกร่องน้ำเพื่อให้การสัญจรทางน้ำสะดวกและปลอดภัย

ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับไปพิจารณาดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านต่อไป

นายอธิรัฐ ระบุว่า จากการลงพื้นที่จ.นราธิวาสตรวจราชการ ณ ท่าเทียบเรือประมง อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์การแก้ไขการใช้เรือทำประมงผิดกฎหมายและตรวจยี่ยมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือประมง รวมถึงตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานต่างๆ
และจากการรับทราบปัญหาต่างๆ ในการนี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมถึงเพื่อส่งเสริมอาชีพ อีกทั้งเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน โดย
1. ได้มอบหมายให้ทางจังหวัด ดำเนินการศึกษาและนำเสนอโครงการพัฒนาอาชีพโดยเร็ว โดยในส่วนของกรมเจ้าท่าจะดำเนินการปรับปรุงท่าเรือให้มีความพร้อม มีความปลอดภัย เพื่อรองรับการจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต เช่น ตลาดสดอาหารทะเล อาหารทะเลตากแห้ง หรือตลาดนัดเพื่อให้ประชาชนนำสินค้าเกษตรหรือสินค้าที่ผลิตได้ภายในครัวเรือนออกมาจำหน่าย
2 .ได้นำความห่วงใยจากท่านนายกรัฐมนตรี ในเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปัญหาการทิ้งขยะลงในทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ทะเล
3 มาตรการการตรวจสอบเรือประมงผิดกฎหมาย