“ศรีสุวรรณ” บุก ป.ป.ช. จี้ สอบ จริยธรรม “บิ๊กแดง-ธนากร”

50

“ศรีสุวรรณ” ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. สอบจริยธรรม “พล.อ.อภิรัชต์” บรรยายพิเศษ ตำหนิ นักการเมือง และ “ธนาธร” ถ่ายรูปคู่กับนายโจชัว หว่อง จนถูก สถานทูตจีน ไม่พอใจ ออกแถลงการณ์ โจมตี กระทบความสัมพันธ์ ไทย-จีน”

วันที่15 ต.ค.2562 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)เพื่อให้ไต่สวน สอบสวน 2 กรณี ประกอบด้วย

1.กรณีที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ถ่ายรูปคู่กับ นายโจชัว หว่อง แกนนำเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง จนสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ออกมาตำหนินักการเมืองไทยที่อาจจะไปสนับสนุนกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงขณะนี้ ซึ่ง ป.ป.ช.ต้องไต่สวน สอบสวนให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-จีน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ

2. การที่พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” แล้วได้ตำหนินักการเมืองต่างๆ อย่างเปิดเผย ชี้ให้เห็นถึงลักษณะความไม่เป็นกลางทางการเมือง สะท้อนให้เห็นว่ามีทัศนคติทางการเมืองแบบเลือกข้าง ซึ่งขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติและมารยาททางการเมืองที่ผู้นำเหล่าทัพไม่ควรเลือกข้างทางการเมือง หรือแสดงความเห็นในลักษณะประกาศจุดยืน จนอาจเป็นการแทรกแซงกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย จนทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในประเทศเสียเอง อีกทั้งการแสดงโวหารต่อสาธารณะของพล.อ.อภิรัชต์ อาจเป็นการฝ่าฝืน “พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร 2521” “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม 2551” และ “พรบ.ว่าด้วยวินัยทหาร 2476” และยังอาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2561 อีกด้วย