‘ถาวร’ดันขยายสนามบิน28 แห่ง เชื่อมโลกสู่เมืองรอง-มีร้านฮาลาลรับนักเที่ยวมุสลิม

1082

รมช.คมนาคม ประนโยบายพัฒนาสนามบินทั่วประเทศ 28 แห่ง ด้วยยุทธศาสตตร์ เชื่อมโลกสู่เมืองรอง ด้วยใจบริการมาตรฐานสากล พร้อมให้นโยบายมีร้านฮาลาลในสนามบินที่มีมุสลิมเดินทางเยอะ