‘ถาวร’ดันขยายสนามบิน28 แห่ง เชื่อมโลกสู่เมืองรอง-มีร้านฮาลาลรับนักเที่ยวมุสลิม

1138

รมช.คมนาคม ประนโยบายพัฒนาสนามบินทั่วประเทศ 28 แห่ง ด้วยยุทธศาสตตร์ เชื่อมโลกสู่เมืองรอง ด้วยใจบริการมาตรฐานสากล พร้อมให้นโยบายมีร้านฮาลาลในสนามบินที่มีมุสลิมเดินทางเยอะ

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงนโยบายในการพัฒนาท่าอากาศยาน 28 แห่งทั่วประเทศว่า รัฐบาลชุดนี้เน้นการหารายได้จากการท่องเที่ยว และให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเมืองรอง จึงมีแนวนโยบายที่จะพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานในส่วนของงานที่รับผิดชอบ คือ กรมท่าอากาศยานที่ดูแลสนามบิน 28 แห่งทั่วประเทศ ได้มีแนวนโยบายพัฒนาปรับปรุงสนามบินทั่วประเทศ อาทิ

สนามบินกระบี่ที่มีความแออัด จากปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางไปปีละประมาณ 4 ล้านคน และประมาณการว่าในปี 2568 จะมนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านสนามบินกระบี่ 8 ล้านคน แต่ตอนนี้ลานจอดเครื่องบินจอดได้เพียง 11 ลำจะเร่งงบประมาณก่อสร้างให้จอดเครื่องบินได้ 40 ลำ ขยายรันเวย์ จะเพิ่มที่พักผู้โดยสารจาก 4 ล้านเป็น 8 ล้านโดยเพิ่มจาก 30,000 ตารางเมตรเป็น 60,000 ตาราเมตรและบริเวณด้านหลังสนามบิน จะสร้างเป็นศูนย์การขนส่งเพื่อรองรับการขนส่งผู้โดยสารหรือขนส่งสินค้า โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 6,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างอีก 2 ปีเสร็จสิ้น

สนามบินนครศรีธรรมราช ได้จัดสรรงบประมาณ 2,000 ล้านเพื่อพัฒนาสนามบิินโดยในส่วนของการแก้ปัญหาน้ำท่วม สร้าวคันทางล้อมสนามบิน และจัดทำอาคารที่พักผู้โดยสารอีก 1 หลังเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จาก 1.4 ล้านเพิ่มปีละ 200,000 คน โดยใช้งบประมาณ 1,800 ล้าน รวมทั้งมีการขยายรันเวย์ เพื่อรองรับการยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติในอีก 2 ปีข้างหน้า

สนามบินตรัง ของบประมาณไว้ 2,000 ล้านบาท เพื่อขยายอาคาร และตั้งงบประมาณไว้ 600 ล้านบาทเพื่อจัดซศื้อที่ดินเพื่อขยายรันเวย์รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ ใช้เวลา2-3 ปีข้างหน้า

สนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี เป็นสนามบินนานาชาติ มีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก มีการขยายอาคารที่พักผู้โดยสารและขยายรันเวย์

สนามบินนราธิวาส ได้ของบประมาณ 800 ล้านขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร รองรับพี่น้องมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ส่วนการพัฒนาเป็นสนามบินนานาชาติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียอินโดนีเชีย แตมีปัญหาเรืองความมั่นคง แต่จะจับมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ดึงคนมาท่องเที่ยว เพราะนราธิวาสมีธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก และวัฒนธรรมที่น่าชื่นชม

เมื่อถามถึงการผลักดันให้ร้านอาหารฮาลาลในสนามบินที่มีมุสลิมเดินทางมาก นายถาวร กล่าวว่า จะรับเรื่องไว้ดำเนินการ ให้มีอาหารฮาลาลในสนามบิน จะมอบเป็นนโยบายให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการ

นอกจากนี้ สนามบินขอนแก่น สนามบินอุดรธานีในภาคอีสานได้กำหนดงบประมาณในการพัฒนา 2,000 กว่าล้านบาท รวม 5,000 ล้านบาท รวมทั้งอุบลราชธานี ส่วนนครพนมรอบรับได้อีก 10 ปี ขณะที่สนามบินบุรีรัมย์ จะสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งใหม่วงเงินงบประมาณ 800 ล้านบาทเพื่อรองรับเมืองทองเที่ยว เมืองกีฬา ส่วนจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ที่มีการเรียกร้องให้มีสนามบินนั้น ตามหลักเกณฑ์การก่อสร้างสนามบิน จะต้องมีระยะทางห่างจากสนามบินที่มีอยู่ใช้เวลาเดินทางเกินกว่า 1.30 ชั่วโมง ส่วนที่พัทลุง หากสนามบินหาดใหญ่ ตรัง หรือนครศรีฯเต็มขยายไม่ได้ก็มาสร้างที่พัทลุงได้ แต่ทั้ง 3 สนามบินยังขยายได้หมดและการลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาทจะต้องส่งเรื่องให้สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาด้วย

ส่วนสนามบินในภาคเหนือ สนามบินที่ปาย แม่สอด ที่มีเครื่องบินเล็กลงได้ให้ศึกษาเพื่อขยายรันเวย์รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ เพราะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และฝั่งตรงกันข้ามเป็นเมืองเมียววดี ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยอะ ต้องสร้างสนามรองรับ

‘เพือเชื่อมโลกมายังเมืองรอง ด้วยใจบริการมาตรฐานสากล’ นายถาวร กล่าว