“ลุงตู่”อารมณ์ดี ส่งยิ้ม นำ ครม.แจง พ.ร.บ.งบฯ63 ยัน รบ.จะใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด

7

นายกฯ นำครม. ประชุมสภาฯ ชี้แจง ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้าน อารมณ์ดี ส่งรอยยิ้มให้สื่อ แต่ปัดตอบ ได้รับเวลา2ชม.พอเพียงหรือไม่ โดยบอกว่า “ขอรัฐบาลทำงานก่อน อย่าถามทุกวัน” ก่อนลุกขึ้นแจง สภาฯจะใช้งบฯให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 วาระแรกในเวลา 10.21 น. พร้อมนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ โดยผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามว่า มีความพร้อมในการชี้แจงหรือไม่ อย่างไร โดย พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ตอบแต่ได้ส่งรอยยิ้มให้ผู้สื่อข่าวก่อนที่จะขึ้นลิฟท์เพื่อเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ระหว่างรอขึ้นลิฟต์ พล.อ.ประยุทธ์ ได้สอบถาม นายปรีดา บุญเพลิง ส.ส.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ว่า ส.ส. มากันครบหรือยัง ผู้สื่อข่าว จึงพยายามสอบถามอีกว่า เวลาของนายกฯที่จะพูดอภิปรายเต็ม 2 ชั่วโมงหรือไม่ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ตอบ แต่กลับขอร้องให้สื่อใจเย็นๆ  “แหม่! พวกนี้ ให้เขาทำงานก่อน ขอให้ใจเย็นๆ ใจร่มๆ ก่อน สื่อก็ถามทุกวัน” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

หลังจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกฯและรมว.กลาโหม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สภาฯ ถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน3.2 ล้านล้านบาท โดยถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ เป็นการจัดทำงบประมาณขาดดุล จำนวน 469,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการด้านงบประมาณให้อยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและวินัยการเงินการคลังของประเทศ รวมถึงจะใช้จ่ายเงินงบประมาณและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายภาครัฐอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
นอกจากนี้ ทุกหน่วยงาน จะต้องกำหนดการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และวิสัยทัศน์ของประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก ยืนยันว่านอกจากการใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแล้ว รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศทุกมิติ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานการพัฒนาในทุกด้าน และเพื่อบรรเทาป้องกันภัยพิบัติให้กับประชาชนด้วย