ยะรังจัดงานวันส้มโอหวานของดีเมืองยะรัง คึกคัก!

110


งานส้มโอหวานของดีเมืองยะรัง วันที่ 28 พ.ย.59 ณ เขื่อนปัตตานี ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ ความสวยงามของงาน ที่เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่และนอกพื้นที่


Cr.โอฬาร บินสัน