พ่อเมืองนราฯ นำคณะกก.อิสลาม บำเพ็ญประโยชน์ ครบรอบ วันพระราชสมภพ ร.4

101

ผวจ.นราธิวาส จัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา คณะกก.อิสลามประจำจังหวัด ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

วันที่ 18 ต.ค. 62 ที่ บริเวณวัดบ้านทุ่งกง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลบที่4  โดยมี น.ส.ศิริรัตน์ สุขภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ,คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ,นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผวจ.นราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดนราธิวาส, นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา กว่า 500 คนร่วมพิธี

โดยแบ่งโซนการทำความสะอาด เพื่อเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้น ซึ่งภายหลังการทำความสะอาดศาสนสถานทั้ง 2 แห่ง ทำให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ. กล่าวเทิดทูน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์ ทรงสร้างคุณาประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมาย ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณ ต่อพระราชกรณียกิจนานัปการ

ด้วยพระกรุณาธิคุณดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานโครงการจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จังหวัดจัดกิจกรรม “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน” ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 จังหวัดนราธิวาสจึงจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำความดีด้วยหัวใจ ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม