พี่น้องมุสลิมจำนวนมากร่วมละหมาดตออิบ อุสตาดสะแปอิง 2 วันซ้อน

451
  1. ตามที่นายสะแปอิง บาซอ ที่ถูกทางการไทยระบุว่าเป็นแกนนำ RKK ขบวนกานแบ่งแยกดินแดน 3 จังหวัดภาคใต้ ได้เสียชีวิตที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 10 มกราคม ทำให้เมื่อวันที่ 16 มกราคม และวันที่ 17 มกราคม ได้มีพี่น้องมุสลิมจำนวนมากร่วมละหมาดตออิบ (ละหมาดคนตายไม่เห็นศพ)จำวนมากตลอดทั้ง 2 วัน

โดยเมื่อวันที่ 16 มกราคม มีการละหมาดณ สนามโรงเรียนธรรมตลาดเก่ายะลา วันที่ 17  มกราคม ละหมาด ณ มัสยิดตือลาฆอสัมบีลันที่บ้านเกิด