กก.ศูนย์กลางอิสลามฯพบรมช.กลาโหม หารือปัญหาชายแดนภาคใต้

324

คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลาง อิสลามแห่งประเทศไทย นำโดย นายสามารถ มะลูลีม ประธานคณะกรรมการฯ และคณะ อาทิ รศ. ดร. ปกรณ์ ปรียากรณ์ นายวัชระพล โกมลตะเมธี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ นายประสิทธิ รักสลาม เลขาธิการ เข้าพบ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อสวัสดีปีใหม่และ ร่วมหารือปัญหาชายแดนภาคใต้