ตื่นกระแสไม่ใช้สินค้าอเมริกา ตอบโต้หลัง’ทรัมป์’ ออกคำสั่งข่มเหงสินค้าไทย

1516

เกิดกระแสการรณรงค์ไม่ซื้อ ไม่ใช้สินค้าสหรัฐฯโดยได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์สินค้า ไปตามเครือข่ายโซเชียล พร้อมเรียกร้องคนไทยให้มาสามัคคีกัน ไม่ซื้อสินค้าอเมริกา เป็นตอบโต้ให้ทางสหรัฐฯเห็นว่า คนไทยไม่ใช่จะมาข่มเหงรังแกกันง่าย

วันที่ 27 ตุลาคม ได้เกิดกระแสการรณรงค์ไม่ซื้อสินค้าอเมริกา หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้มีคำสั่งยกเลิกการให้สิทธิพิเศษภาษีศุลกากร(GSP)นำเข้าสินค้าประมง โดยให้เหตุผลว่า ไทยดำเนินการด้านแรงงานอย่างไม่เหมาะสม โดยไม่มีรายละเอียดว่า ไม่เหมาะสมอย่างไร แต่คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่า มีเหตุผลจากการที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายของไทย มีมติห้ามใช้สารอันตราย 3 ชนิด เพราะก่อนหน้านี้ ในรัฐบาลคสช.ที่มีการอ้างการจัดอันดับประเทศ ยังไม่มีการยกเลิกจีเอสพีสินค้าด้านการประมงของไทยเลย จึงเชื่อว่า น่าจะมีจากเหตุผลที่ไทยแบนสารพิษ 3 ชนิด

ทำให้เกิดกระแสการรณรงค์ไม่ซื้อ ไม่ใช้สินค้าสหรัฐฯโดยได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์สินค้า ไปตามเครือข่ายโซเชียล พร้อมเรียกร้องคนไทยให้มาสามัคคีกัน ไม่ซื้อสินค้าอเมริกา เป็นตอบโต้ให้ทางสหรัฐฯเห็นว่า คนไทยไม่ใช่จะมาข่มเหงรังแกกันง่ายๆ