“ไอแบงก์” จิตอาสาปั่นจักรยานปลูกป่าชายเลน ตามรอยศาสตร์พระราชา

27

“ไอแบงก์” จิตอาสาปั่นจักรยานปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน ตามรอยศาสตร์พระราชา

ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นางนุจรี ภักดีเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรม “ไอแบงก์จิตอาสาปั่นกะเพื่อนไปปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน ตามศาสตร์พระราชา” จัดโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักเขตบางขุนเทียน มีผู้บริหาร พนักงานและเยาวชนครอบครัวไอแบงก์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน และมี นางทวีพร โชตินุชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนให้เกียรติต้อนรับและเป็นวิทยากรพิเศษ ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน

จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ซึ่งรวบรวมเรื่องราวข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี รวมถึงอาชีพและการพัฒนาตนเองตลอดจนบุคคลสำคัญของชาวบางขุนเทียน เช่น สุนทรภู่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม) ก่อนตั้งขบวนปั่นจักรยานรวมไปกลับด้วยระยะทาง 8 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียนตามรอยศาสตร์พระราชา รักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน ให้คงอยู่กับชาวเขตบางขุนเทียน ตลอดไป