ออกอาการ! สุริยะเล็งทบทวนแบน’ไกลโฟเซต’อ้างกระทบต้นทุนเกษตรกร

45

“สุริยะ” แย้ม การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย อาจหยิบยก “สารไกลโฟเซต” ที่ ถูกแบน ไปก่อนหน้า กลับมาหารืออีกครั้ง เผย สหรัฐฯ ยัง ไฟเขียว ให้มีการนำมาใช้ในภาคเกษตร  รวมถึงการหาเมีตัวอื่นมาทดแทน อาจกระทบต่อต้นทุน 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวถึง การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายตาม พ.ร.บ.วัตถุอัตรายฉบับใหม่ ที่ตนจะเป็นประธานในครั้งต่อไป อาจจะมีการหยิบยกกรณี “การแบน 3สารเคมี” คลอร์ไพรีฟอส พาราควอต และ ไกลโฟเซตก่อนหน้านี้มาพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ที่จะทบทวนในบางตัวเช่น ไกลโฟเซตเนื่องจากยอมรับว่าขณะนี้เกษตรกรมีความกังวลมากว่าจะมีสารใดมาทดแทน ประกอบกับ สหรัฐอเมริกาเอง ก็ยังคงให้เกษตกรสามารถใช้สารดังกล่าวอยู่

“จะมีการเรียกการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย และจะหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรว่าจะมีสารใดมาทดแทนและไม่ทำให้ต้นทุนเพิ่มมากจนกระทบ ซึ่งการหยิบยกสารบางตัวที่ได้แบนไปแล้ว เช่น สารไกลโฟเซตมาหารือกันอีกครั้ง เนื่องจากสหรัฐฯ ยังใช้สารนี้อยู่ แต่ไทยมีการแบนสารนี้ไป หากสมมติว่าเรายังจะให้ใช้สารไกลโฟเซต แต่ให้แบนสารพาราควอต เพื่อลดผลกระทบให้กับเกษตรกรบางส่วน จะเป็นไปได้หรือไม่  เรื่องนี้จะต้องหารือกัน ว่าไทยจะสามารถใช้ได้หรือไม่”

รมว.อุตสาหกรรม กล่าว และ ยืนยันว่า ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพียงแต่จะหารือกันในที่ประชุมเท่านั้น และต้องมีผลการศึกษาที่ชัดเจนต้องไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม หรือ กระทบกับประชาชน โดยเฉพาะการลงทุนของเกษตรกรต่อการจัดซื้อ สารเคมีตัวอื่น เพราะไทยมีสารเคมีเป็น 10 ชนิด แต่มีความเข้าใจในการใช้สารเคมีมากน้อยแค่ไหน ก็จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย