อิหม่ามบ้านไร่แน่นปึ๊ก’ชนม์สวัสดิ์’-มอบอ.ประสาน จัดการหอชมเมือง

512

ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม’ มอบอำนาจ อ.ประสาน ศรีเจริญ บริหารจัดการหอชมเมืองสมุทรปราการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการอิสลาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำเมาลิด และเปิดหอชมเมืองสมุทรปราการ โดยนายกาบีร(สมนึก) เจ๊ะมะ อิหม่ามมัสยิดบ้านไร่ มนฐานะที่ปรึกษาศาสนาอิสลามอบจ.สมุทรปราการ นำตัวแทน 13 มัสยิดทั่วจังหวัด มาร่วมพิธี และเชิญอ.ประสาน ศรีเจริญ รองประธานประธานผูัทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562ในโอกาสนี้นานชนม์สวัสดิ์ ได้มอบให้อ.ประสาน เป็นผู้บริหารจัดการหอชมเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิสลาม อาทิ การดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดเดือนในอิสลาม เป็นต้น