หน้าแรก อิสลาม ผวจ.สตูล พบ ผู้นำอิสลาม รับแก้ปัญหาชุมชน จัดงบฯช่วยพัฒนาศาสนกิจ

ผวจ.สตูล พบ ผู้นำอิสลาม รับแก้ปัญหาชุมชน จัดงบฯช่วยพัฒนาศาสนกิจ

45
ผวจ.สตูล คนใหม่ ร่วมประชุม คณะกก.อิสลามประจำจังหวัด รับฟังปัญหา ยาเสพติด และ การพนัน เป็นชนวนสำคัญ ทำให้ครอบครัวแตกแยก และ ชาวบ้านยากจน เตรียมจัดงบฯให้ศูนย์บริหารจัดการศาสนาอิสลาม เพิ่มศักยภาพการทำงาน
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เดินทางมาประชุมพบปะเยี่ยมเยียน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ โดยมี นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล และ นายอิบรอเหม อาดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2562 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ประชุมรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางที่จะร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าปัญหาสำคัญที่ต้องร่วมกันแก้ไขเร่งด่วนขณะนี้คือปัญหายาเสพติดและปัญหาด้านเศรษฐกิจ เพราะเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาสังคม และปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย โดยพบว่าบางครอบครัวที่มีปัญหาเศรษฐกิจและยาเสพติด ก็มักจะมีการเล่นการพนัน เกิดการทะเลาะวิวาท รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาการหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก
ซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และผู้นำศาสนาก็ได้ทำหน้าที่ตามบทบาทนักการศาสนา ประนีประนอมไกล่เกลี่ยจนหลายครอบครัวสามารถคลี่คลายปัญหาไปได้ด้วยดี หลายปัญหาก็ยังเกิดขึ้นซ้ำซาก ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงได้ขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสั่งการ หรื อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ซึ่งคณะกรรมการอิสลามฯ และผู้นำศาสนาก็พร้อมที่จะร่วมมือกันทำงานกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีกินดี ชุมชนเข้มแข็งต่อไป

นอกจากนี้  ยังได้ขอให้ทางจังหวัดสตูลพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาศูนย์บริหารจัดการศาสนาอิสลาม บริเวณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล เพื่อเพิ่มศักยภาพของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นศูนย์รวมของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ เป็นการปรับปรุงศาสนสถาน สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ให้สามารถรองรับประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้ด้วย