กองทัพไทย-มาเลย์ ประกาศจุดยืน รักษา ความสงบ พัฒนา จชต. ทุกมิติ

25

ผบ.สส. นำ มท.4 ตบเท้า ประชุม คณะกก.ระดับสูง ไทย-มาลเซีย โดยมี ผบ.ทบ.มาเลย์ ต้อนรับ นำชม สาธิตปฏิบัติการ หน่วยรบเคลื่อนที่เร็ว ก่อนจับมือประกาศจุดยืน รักษา”ความสงบ”และพัฒนา”แนวชายแดน”ทุกมิติ

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.62 ที่ผ่านมา พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 และคณะ เดินทางร่วมประชุม คณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 36 ณ โรงแรม Holiday Inn รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย โดยมี พล.อ. TAN SRI HJ AHMAD HASBULLAH BIN H MOHD NAWAW ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย ให้การต้อนรับ

การประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – มาเลเซียในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 36 มีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ประธานฝ่ายไทยคือ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในขณะที่ ประธานฝ่ายมาเลเซียคือ พล.อ.TAN SRI HJ AHMAD HASBULLAH BIN H MOHD NAWAW ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นการประชุมร่วมแสดงจุดยืนความร่วมมือ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของกองทัพ และหน่วยงานทั้ง 2 ประเทศ ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ร่วมพัฒนาและบริหารจัดการแนวชายแดนในทุกมิติ ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน ซึ่งไม่เพียงเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย แต่ยังสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอีกด้วย

นอกจากนี้ ระหว่างการเดินทางไปรัฐมะละกาประเทศมาเลเซียครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมทั้ง พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะนายทหาร ได้เข้าชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบกมาเลเซีย และเข้าพิธีรับหมวกเบเรต์สีแดง หรือ Maroon Beret และปีกร่มกิตติมศักดิ์จาก ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย ณ กองทุนน้อยส่งทางอากาศที่ 10 รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย โดยผู้ที่จะสวมหมวกเบเรต์สีแดง ของกองพลน้อยส่งทางอากาศที่ 10 ได้ จะต้องผ่านการฝึกขั้นพื้นฐานหลักสูตรส่งทางอากาศ พิธีรับหมวกถือว่าเป็นการให้เกียรติระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศ