ภาพบิดเบือน เขายายเที่ยงมีวัด-มัสยิด ชาวพุทธ-มุสลิมอยู่อย่างสันติ

29941

ภาพที่เห็น เป็นภาพมัสยิดบนเขายายเที่ยง ที่นำเสนอโดย Mtoday เพื่อบอกกล่าวถึงชาวชุมชนเขายายเที่ยง ถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีนำไปบิดเบือนว่า มัสยิดสร้างได้ แต่วัดไม่ให้สร้าง ห้ามชาวพุทธเข้าพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อความที่เป็นเท็จ

มัสยิดเขายายเที่ยง ตั้งอยู่บนพื้นราบเชิงเขา แต่เมื่อถ่ายจากที่สูงผ่านต้นไม้ ถ่ายจากมุมสูงกว่ามัสยิดผ่านทิวไม้น้อยใหญ่ เห็นมัสยิดอยู่ไกลๆ จึงดูเหมือนตัวมัสยิดตั้งตระหง่านอยู่บนภูเขา ถ้าถ่ายจากพื้นราบ จะเห็นชัดเจนว่า มัสยิด ไม่ได้อยู่บนไหล่เขา

ชาวบ้านเขายายเที่ยง อาศัยอยู่ในป่าเสื่อมโทรม และอาศัยมาก่อนประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีชุมชนมุสลิมและชาวพุทธอยู่ร่วมกันมาหลายสิบปี มีโรงเรียนที่เด็กนักเรียนเรียนร่วมกัน มีมัสยิดและมีวัดอยู่ไม่ห่างกันมากนัก ที่มีการระบุว่า สร้างแต่มัสยิด ไม่ให้สร้างวัดก็ไม่เป็นความจริง วัดที่เขายายเที่ยงชื่อว่า วัดเขายายเที่ยงล่าง สามารถเสิร์ชหาจากกูเกิ้ลได้

การระบุว่า ห้ามชาวพุทธเข้าพื้นที่จึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง เป็นการสร้างความแตกแยกในสังคม เขายายเที่ยงพุทธ-มุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสันติมากหลายสิบปีแล้ว