จับตา! เกมส์ แก้ รธน.2560 ใครได้-ใครเสีย?

36

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ที่กำลังจะเปิดฉาก ประมาณ กลางสัปดาห์หน้า จะมีญัตติสำคัญ ว่าด้วยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ทั้งการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่จนถึง ขณะนี้ ยังไม่ชัดเจนว่า ใครจะมาทำหน้าที่ นั่ง หัวโต๊ะ เป้น ประธาน กมธ.ควบคุม การประชุม

หลังจากสมาชิกส่วนใหญ่แสดงท่าทีเห็นด้วยว่า จำเป็นอย่างยิ่งต้องแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับนี้

แม้ว่าจะเ