อธิบดีกรมประมงตามติด ประมงผิดกฎหมาย-ปัญหาประมงครบวงจร

156

อธิบดีกรมประมง ตามติดประมวผิดกฎหมายและกรอบIUU

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น.  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย การขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) โดยมี 6 ประเด็นหลักได้แก่ กรอบกฎหมาย การบริหารจัดการกองเรือและทรัพยากรประมง MCS การบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบย้อนกลับและแผนงานการรับรองการจับสัตว์น้ำ และการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการประมง IUU กับประเทศอาเซียน ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง