“ลุงกำนัน” ยิ้มร่า! กกต.ยกคำร้อง งัดภาพ ม็อบ กปปส. โจมตี “ระบอบทักษิณ”

225

“ลุงกำนัน” ยิ้มร่า! พ้นข้อหา ปลุกปั่น ยุยง หลัง กกต. ตีตก คำร้อง นำภาพม็อบ กปปส. หาเสียง วิจารณ์ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” ชี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และรับทราบโดยทั่วไป ไม่ได้จูงใจให้เลือก หรือ ใส่ร้ายด้วยความเท็จ

วันที่ 9 พ.ย.62 เว็บไซต์ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัยที่ 158/2562 กรณีการเลือกตั้ง ส.ส. โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. ได้รับคำร้องร้องว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรค รปช. (ปัจจุบันเป็น รมว.แรงงาน) นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขาธิการพรรค รปช. น.ส.จุฑาทัตต เหล่าธรรมทัศน์ เหรัญญิกพรรค รปช. ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ นายทะเบียนสมาชิกพรรค รปช. และ พล.ท.นันเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรค รปช. ผู้ถูกร้องที่ 1-6 กระทำอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 18 (3)

กกต. พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว ได้ความว่า กรณีเมื่อวันที่ 14-15 มี.ค. 2562 นายสุเทพ ได้นำภาพเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ระหว่างปี 2556-2557 มาเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กของนายสุเทพ โดยบรรยายประกอบภาพเหตุการณ์ดังกล่าว วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ ‘ระบอบทักษิณ’ และการชุมนุมกันเพื่อขับไล่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

กกต.เห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีอยู่จริงในอดีตมาเผยแพร่ซึ่งประชาชนทราบข้อเท็จจริงอยู่โดยทั่วไปแล้ว และข้อความที่บรรยายประกอบภาพเหตุการณ์ชุมนุมนั้นไม่ได้ระบุว่าให้เลือก หรือไม่เลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด จึงยังรับฟังไม่ได้ว่า นายสุเทพ กระทำการอันหลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จ

ส่วนกรณีนำภาพเหตุการณ์การชุมนุมของ กปปส. มาประกอบเพิ่มเติมนั้น ถ้อยคำบรรยายดังกล่าวเป็นการพรรณาความเป็นมาและเหตุการณ์ที่ประชาชนต้องออกมาชุมนุม ยังไม่ถึงขนาดเป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงหรือเป็นคำพูดที่กระด้างล่วงเกินผู้อื่นหรือไม่สุภาพ จึงไม่เป็นการใช้ถ้อยคำรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย หรือปลุกระดม ตามข้อกล่าวหา ส่วนผู้ถูกร้องที่ 2-6 นั้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถูกร้องที่ 1 (นายสุเทพ)

ดังนั้นจึงยังฟังไม่ได้ว่าเป็นความผิดตามที่กล่าวหา ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่า นายสุเทพ และผู้ถูกร้องรวม 6 ราย กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) และระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียงฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 18 (3) ตามคำร้องแต่อย่างใด จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง โดยตอนท้ายเอกสาร มีนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เป็นผู้ลงนามรับรอง