กระทงกลายเป็นขยะ 5แสนใบที่กรุงเทพ ระดมเก็บทำลาย

39

จบงานวันลอยกระทง กทม.ระดมเก็บกระทงทั่วกรุงฯ ปริมาณกว่า 500,000 ใบ ลดลง 300,000 ใบ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครินะบุว่า งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานครบริเวณใต้สะพานพระราม 8 และริมคลองโอ่งอ่าง เต็มไปด้วยสีสัน ความสนุกสนาน และบรรยากาศแห่งความสุขจริงๆ ครับ พี่น้องประชาชนมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คลองโอ่งอ่าง ซึ่งกลายเป็นแลนด์มาร์คการจัดงานลอยกระทงแห่งใหม่ ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังทำให้เห็นภาพวิถีชีวิตคนริมคลองในอดีตที่งดงามอีกด้วย

ทีมสร้างความสุ