โลคอร์สขาดทุน! ยื่นคลังขอลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน

126

สายการบินโลคอร์ส ยื่นคลังทบทวนภาษีสรรพสามิตเครื่องบินไอพ่น ระบุแบกต้นทุน ต้องลดเที่ยวบิน

13 พ.ย. ที่กระทรวงคลัง สายการบินโลคอร์ส ยื่นคลังทบทวนภาษีสรรพสามิตเครื่องบินไอพ่น ยอมรับปีหน้ากระทบหนัก หลายสายการบินต้องหาทางลดต้นทุน จากผลขาดทุนหนัก หลังแบกรับภาระต้นทุนน้ำมัน ยอมรับต้องปรับลดเที่ยวบินในเส้นทางหลัก