เร่งเต็มสูบ! จี้ “ชวน” ขอเปิดสภา นัดพิเศษ 22พ.ย. ถก ญัตติด่วน แก้รธน.

125

ประธานวิปฝ่ายค้าน เสนอ ประธานสภาฯ ขอเปิดประชุมนัดพิเศษ 22 พ.ย.เพื่อพิจารณาญัตติด่วน 2 เรื่อง คือ การแก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ และ ตั้ง กมธ.แก้ รธน.

วันที่ 13 พ.ย.62  ที่ รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า การประชุมสภาฯสัปดาห์นี้ มีวาระรับทราบรายงานการทำงานขององค์กรต่างๆ 7 วาระ ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ดูแล้วจะไปเบียดบังวาระการพิจารณาเร่งด่วน โดยเฉพาะรายงานของ กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาราคาพืชผลการเกษตร ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ตกต่ำที่กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว และจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯวันที่ 13 พ.ย.นี้ แต่ดูแล้วคงไม่สามารถพิจารณาได้ทันเพราะติดวาระรับทราบต่างๆ หลายเรื่อง ที่น่าจะใช้เวลาพิจารณา 2 วันคือ วันที่ 13-14 พ.ย.นี้ ทำให้รายงานพืชผลการเกษตรตกต่ำน่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯได้อย่างเร็วในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ หากมีวาระรับทราบต่างๆแทรกเข้ามาอีก จะทำให้วาระเรื่องพืชผลการเกษตรตกต่ำถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆทั้งที่เป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญ ดังนั้น การประชุมสภาฯในวันที่ 13 พ.ย.จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯให้นำเรื่องราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำเลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนวาระรับทราบ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาฯจะอนุมัติหรือไม่

ส่วนการพิจารณาญัตติด่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคสช.และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา 44 และการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2560นั้น จะเสนอนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้เปิดประชุมสภาฯผู้แทนราษฎรนัดพิเศษในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาญัตติด่วนทั้ง 2เรื่องนี้โดยเฉพาะ ขึ้นอยู่กับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ จะว่าอย่างไร