นราฯน้ำท่วมหนัก ทหารเร่งช่วยชาวบ้านยกของหนีน้ำ

223

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ได้มีชาวบ้านที่อาศัยหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ โคกปาฆาบือซา จ.นราธิวาส  ได้ประสานขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ทหารไปช่วยยกของที่บ้านเนื่องจากน้ำท่วมสูง ชุดปฎิบัติงานโุครงการฟาร์มฯ ได้จัดกำลังพลไปช่วยดำเนินการยกของให้เรียบร้อยแล้ว