สายบุรีไม่รอด น้ำทะลักท่วมหนัก

635

วันที่ 20 มกราคม น้ำได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่ ต.กาลาพอ และตม.ทุ่งคล้า เทศบาลตะลุบันอ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยทหารพราน 44 ได้เข้าสำรวจพื้นที่ถูกน้ำท่วมเพื่อเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่ดังกล่าว ในขั้นต้นทางหน่วยได้ช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นพื้นที่สูง ฝนยังคงตกหนัก