ไพร่หมื่นล้าน! ผุด วาทกรรม “คนอยู่ไม่เป็น” สร้าง ความ “เท่าเทียม”ให้ชาติแข็งแกร่ง

128

หน.พรรคอนาคตใหม่ เจ้าของฉายา “ไพร่หมื่นล้าน” ขึ้นเวที อภิปรายปิดท้าย กิจกรรม” คนอยู่ไม่เป็น” เรียกร้อง ประชาธิปไตย ให้คนในประเทศปลุก ลุกขึ้น สร้างความเท่าเทียม แข็งแกร่ง ให้เป็นที่ยอมรับ จากนานาชาติ

วันที่16 พ.ย.62 ที่ JJ MALl นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวตอนหนึ่งว่า ตั้งแต่ที่เราดินทางมาจากเดือน พ.ค. เป็นจำนวนวัน 570 วัน พรรคอนาคตใหม่เริ่มจากบุคคล 3 คนที่อยู่ไม่เป็น กลายเป็นผู้ร่วมจดจัดตั้ง 26 คน จากนั้นกลายเป็น 670 คนร่วมเป็นสมาชิก กลายเป็นตัวแทน 77 จังหวัด และกลายเป็นผู้สมัครทั้งเขต 474 คน จาก 474 กลายมาเป็น 6,265,950 คะแนน ต้องบอกว่าไม่มีคุณ ไม่มีพวกเราในวันนี้ ในวันที่เราสับสน ไม่รู้จะไปทางไหนพวกคุณยังศรัทธาเรา ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนถ้าได้ยินเสียงผม พวกเราขอขอบคุณที่ช่วยผลักดันให้มาถึงจุดนี้

“ก่อนหน้าที่ผมจะเลือกเส้นทางอยู่ไม่เป็น ผมมีแต่ชีวิตที่สะดวกสบาย จัดสรรเวลาที่จะให้ครอบครัว เพื่อนฝูง และงานอดิเรก แต่วันที่เลือกมาทางนี้มีแต่คนถากถาง บอกว่าการเมืองมันสกปรก แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราจริงใจ หนักแน่นพอเราจะเปลี่ยนแปลงโลกได้”

นายธนาธร กล่าวว่า ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจน นับถือศาสนาคริสต์หรือพุทธ จะเป็นเพศหญิงหรือชาย ถ้าอยู่ในสังคมนี้เราเท่ากัน เราคือประชาชนผู้ทรงศักดิ์ของประชาธิปไตย เรามีสิทธิเสรีภาพ มีสิทธิที่จะได้รับบริหารจากรัฐ มีสิทธิที่จะได้รับความยุติธรรม นั่นคือสิ่งที่เราโหยหาจากการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย อีกทั้งเราต้องการเห็นประเทศไทยที่มีดอกผลถูกกระจายไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่การผูกขาด เราอยากเห็นประเทศเข้มแข็ง แต่ไม่ใช่เข้มแข็งเพราะมีเรือดำน้ำ แต่เราเข้มแข็งจาการยอมรับจากนานาประเทศ เอื้อเฟื้อประเทศเพื่อนบ้าน แต่ในความต้องการเช่นนี้ทำให้เขากล่าวหาว่าเราเป็นพวกรุนแรง ก้าวร้าว ชังชาติ และอยู่ไม่เป็น