ไม่รอด! ศาลรธน. เชือด “ธนากร” กระเด็น พ้น สส. ชี้ ยังถือครองหุ้น วี-ลัค มีเดีย

68

“ธนาธร” ชะตาขาด กระเด็น พ้น ส.ส.! ศาลรธน.วินิจฉัยเป็นผู้ถือหุ้นสื่อ ยกเหตุบริษัทวี-ลัค มีเดียยังประกอบกิจการอยู่ และไม่มีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงการโอนหุ้นให้กับมารดาที่ชัดเจน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยสถานภาพ ส.ส.ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(3) เนื่องจากถือหุ้นสื่อ บริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด เข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญได้นิจฉัยได้ว่า นายธนาธรเป็นผู้ถือหุ้นสื่อบริษัทวี-ลัค มีเดีย โดยให้เหตุผลว่า บริษัทวี-ลัค มีเดีย ยังคงประกอบกิจการสื่อมวลชนในวันที่พรรคอนาคตใหม่ส่งรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. และ การโอนหุ้นให้กับนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดานั้น ไม่มีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงการโอนหุ้น หลักฐานการเรียกเก็บเงินเช็คค่าหุ้นบริษัทวี-ลัค มีเดียล่าช้าถึง 128 วัน จึงถือว่าเป็นเรื่องผิดจากปกติ จึงถือว่านายธนาธรสิ้นสภาพการเป็นส.ส.

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเช่นนี้ ส่งผลมีความผิด ความเป็นส.ส.จะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(7) ต้องพ้นจากการเป็น ส.ส.ทันที และ ส่งผลให้มีการดำเนินคดีอาญาในมาตรา 151 นี้ โดยได้กำหนดโทษไว้ว่า ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่า ตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั้ง หรือ ทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และ ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 20 ปี โดย กกต.ต้องเสนอเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งต่อไป