เดิมพันด้วยเก้าอี้!”รอ.ธรรมนัส”ลั่นจัดระเบียบที่ดิน เมืองนราฯ ให้ชาวบ้านใน180วัน

21

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ “เมืองนราฯ” ประกาศลั่น ขอจัดระเบียบ ที่ดิน 27,600 ไร่ ให้ประชาชน เข้าทำกินภายใน 180 วัน  เดิมพันด้วย”เก้าอี้” ไม่สำเร็จขอพิจารณาตัวเอง

วันนี้(22 พ.ย.) ที หอประชุม อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่  ประชุมติดตามและหารือกับทุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่หมู่ 1- หมู่ 11 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จำนวน 27,600 ไร่ ซึ่งมีปัญหา อาทิ อยากให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน สปก. ที่ดินที่อาศัยและที่ดินทำกินในพื้นที่ซับซ้อนเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ซับซ้อนนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง รวมทั้งการขอขยายเขตที่ดิน สปก.เพิ่มขึ้น และ ออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ป่าสงวน ป่าเสื่อมโทรมที่ประชาชนเข้าไปปลูกยางพารา

นอกจากนี้ยังมี การแก้ไขปัญหาที่ดิน อุทยานแห่งชาติบูโด- สุไหงปาดี ประกาศทับที่ราษฎร 3 ตำบล 10 หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลริโก๋ 4 หมู่บ้านจำนวน 874 แปลง รวม 816 ราย เนื้อที่ 4,779 ไร่ ตำบลสากอ 4 หมู่บ้าน จำนวน 1250 ไร่ รวม 738 ราย เนื้อที่ 8,612 ไร่และตำบลโต๊ะเด็ง 2 หมู่บ้าน จำนวน 674 แปลง รวม 657 ราย เนื้อที่ 4,397 ไร่

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวว่า ประเด็นที่ดินซับซ้อนเกิดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งปัญหาหลัก เกิดจากแต่ละหน่วยงาน แต่ละกระทรวง ถือแผนที่คนละตัว จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาเเบบเบ็ดเสร็จด้วย “One Map” หรือ การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ โดยเตรียมนำข้อเสนอนี้ เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้แผนที่เดียวกันทั้งหมด ยืนยันตนจะเร่งแก้ปัญหานี้เพื่อให้สำเร็จในรัฐบาลชุดนี้ ส่วนปัญหาที่ดินเนื้อที่ 27,600 ไร่ของประชาชนที่อำเภอสุไหงปาดี จะต้องได้รับการจัดสรรภายใน 180 วัน หากไม่สำเร็จตนและผู้เกี่ยวข้องจะขอพิจารณาตัวเอง