“มนัญญา” เปิดงานวัน “สตรีมุสลิมสากล” ดันพัฒนาชีวิตตามวิถีอิสลาม

421

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เปิดการประชุมทางวิชาการ เนื่องในวันสตรีมุสลิม ยืนยัน รัฐบาลให้ความสำคัญ และพร้อมส่งเสริม ให้มีศักยภาพ ทัดเทียมสตรีมุสลิมสากลตามวิถีอิสลาม

วันที่ 23 พ.ย. 62 ที่ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ เนื่องในวันสตรีมุสลิม และ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้เด็กและเยาวชน โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยมีผู้นำสตรีในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานประมาณ800 คน

โอกาสนี้ เภสัชกรหญิง เกศแก้ว ช่วยการ นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีในกลุ่มสตรี ที่มาร่วมพลังพัฒนาสตรีมุสลิมให้มีศักยภาพทัดเทียมสตรีมุสลิมสากลตามวิถีอิสลาม รวมทั้งรับทราบ บทบาทหน้าที่และสิทธิของแต่ละคนในปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านเศรษฐกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่าประเทศไทยให้โอกาสสตรีได้เข้ามาร่วมกันบูรณาการพัฒนาประเทศชาติอย่างมีความเสมอภาค ส่งเสริมให้สตรีก้าวหน้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัว ชุมชน และเป็นพลังของสังคม รัฐบาลเน้นย้ำถึงนโยบายด้านสตรี ส่งเสริมจัดตั้งกลไกทุกรูปแบบ ขณะเดียวกันยังได้ร่วมมือกับถึงภาคเอกชนดูแลบทบาทสตรี เพิ่มคุณภาพชีวิตตามบริบทที่เหมาะสม

“วันสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ต้องร่วมกันพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทภารกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพสตรีมุสลิมกระบี่ ให้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้นในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ทั้งด้านของการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไป” รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว