น้ำใจ ทหารพราน ! มอบ “น้ำดื่ม-อินทผาลัม” ให้พี่น้องมุสลิม ติดตัวช่วง รอมฏอน

67

ทหารพราน ยะลา ตั้งจุด แจกน้ำดื่มและอินทผาลัม ให้พี่น้องชาวมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้ปฏิบัติกิจกรรม ในช่วงประเพณี เดือนรอมฏอน

ที่บริเวณหน้าจุดตรวจพงลูกา ม.3 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา พ.อ.อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผบ.ฉก.ทพ.47 นำกำลังพล และ มว.ทพ.หญิง มาแจกจ่ายน้ำดื่ม และอินทผาลัมให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่เดินทางสัญจรผ่านไปมา ในเส้นทาง หน้ากองร้อยสาย อำเภอยะหา – ยะลา

เพื่อนำไปไว้สำหรับในช่วง ปฏิบัติกิจกรรม ในช่วงประเพณีการละศีลอด ในห้วงเดือนรอมฏอน ประจำปี 2562 หลังจากได้รับการสนับสนุนอินทผาลัมจากกองทัพบก ที่ส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างรอยยิ้มให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 รวมทั้ง ยังเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย