นักรบ! ชุดดำ ลุยน้ำ ช่วย ชาวเมืองนราฯ

43

นักรบชุดดำ ลุยน้ำ! เข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยใน จ.นราธิวาส ขณะ ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย กระทบ 11 อำเภอ 16,051 ครอบครัว เดือดร้อนหนัก

พันเอก ธีร์พัชร์ เอมพันธุ์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พร้อมกำลังพล ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ยาสามัญประจำบ้าน และเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น แก่ราษฎรในพื้นที่ บ้านบ่อทอง ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส