ฝ่ายค้าน ขู่ “วอล์คเอ้าท์” แฉ รบ. เสนอ 8 หลัก ซื้อตัว สส.ให้ครบองค์ประชุม

469

ประธานวิปค้าน ชี้ หาก รัฐบาล ยังดึงดันให้ นับคะแนนใหม่ จะขอ”วอล์คเอ้าท์”แฉ รัฐบาล แจกกล้วย ส.ส.ฝ่ายค้าน 20 คน เสนอตัวเลข 8 หลักแลกโหวต องค์ประชุม ชี้หากสภาล่มอีก เข้าทางรัฐประหารแน่