สื่ออาวุโส ขุดข้อมูลเก่าวิจารณ์’ทวี ไกรคุปต์’ ไม่เคยยอมรับผิด ปารีณา ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

170

ไม่น่าแปลกใจ ที่ลูกไม้ เช่นนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ หล่นไม่ไกลต้น โดยเฉพาะความไม่ชัดเจน ในสถานะของ “บุคคลสาธารณะ” ที่ย่อมต้องถูกวิพากษ์ วิจารณ์ได้ ถูกตรวจสอบได้ มิใช่การที่ต้องปฎิบัติการตาต่อตา ฟันต่อฟัน ต่อทุกคน โดยไม่มองสถานะตัวเอง ไม่ทบทวนและยอมรับความผิดพลาดของตัวเองบ้าง