มอ.ปัตตานีจับมือปัตตานีFC ร่วมพัฒนาฟุตบอลอาชีพแก่นักศึกษา

56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทำข้อตกลงความร่วมมือ กับสโมสรฟุตบอลปัตตานี เอฟซี เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนากีฬาแก่นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ให้ได้มีส่วนร่วมในทีมฟุตบอลอาชีพ และนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน รวมถึงได้ฝึกประสบการณ์กับสโมสรอาชีพ ในเชิงหารายได้และการประกอบธุรกิจทางด้านกีฬ

ในการลงนามร่วม มี ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธานสโมสรฟุตบอลปัตตานี เอฟซี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นพันธมิตรฟุตบอล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562


การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง “ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับสโมสรฟุตบอลปัตตานี เอฟซี” ในครั้งนี้มีกรอบความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นอาชีพ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น สนามฝึกซ้อม แฟนคลับนักศึกษา การจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย การจำหน่ายของที่ระลึก การเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนานักกีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชนส่งต่อสโมสรฟุตบอลจังหวัดปัตตานี (PATTANI FC) เพื่อการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ร่วมถึงเพื่อการ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ Thailand Youth League U 19 ฤดูกาล 2019-2020 โดยใช้ทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหลักและเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแข่งขัน ภายใต้ชื่อทีม “สโมสรฟุตบอลปัตตานี เอฟซี U 19”