ตามโผ! สภาฯ โหวตคว่ำ ตั้งกมธ. ศึกษา คำสั่ง “คสช.-ม.44”

26

เป็นไปตามโผ! สภา โหวตคว่ำ ตั้ง กมธ.ศึกษา ผลกระทบ จากคสั่ง คสช.และ การใช้อำนาจ ม.44 หลัง สส.ซีกรัฐบาล ชูมือ พรึ่บ พรั่บ  ด้วยคะแนนเสียง 244 ต่อ 5 และ งดออกเสียง 6

4 ธ.ค. 62 – เมื่อเวลา 17.40 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฏร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการใช้ศึกษาผลกระทบจากประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช. ตามมาต