กองทัพบก สุดยอด คว้ารางวัล องค์กรโปร่งใส

63

นายกฯเ ป็นประธาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ขณะ ปปช.และ ปปท.และภาคีเครือข่ายจัดงานวันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากล พร้อมเทคะแนนให้ กองทัพบก เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสมากที่สุด ตามด้วย กรมที่ดิน

วันที่ 9 ธ.ค. ที่อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ก เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท รวม 34 หน่วยงาน

ทั้งนี้ในประเภทของกรมหรือเทียบเท่า ที่มีความโปร่งใสมากที่สุดได้แก่

1. กองทัพบก 97.96 คะแนน

2. กรมที่ดิน 95.99 คะแนน

3. สำนักงานกิจการยุติธรรม 95.76 คะแนน

นอกจากนี้ในประเภทขององค์กรศาลที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ศาลยุติธรรม