ทบ.สั่งเข้ม! จี้ มท.4 เร่งแก้ ปัญหา คน2สัญชาติ

44
แม่ทัพภาค 4 เผย ผบ.สั่ง เร่งแก้ปัญหา คน2สัญชาติ เดินหน้า เรียกข้าราชการที่เกี่ยวข้องหารือทันที ชี้ เป็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของทั้ง 2 ประเทศมายาวนาน
พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4 ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีจนท.ทหาร ตำรวจ และ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมหารือแก้ไขปัญหาบุคคลถือครอง 2 สัญชาติไทย-มาเลเชีย ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของทั้งสองชาติ ทั้งทางตรง และทางอ้อมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติในพื้นที่ ด้วยการประสานความร่วมมือกับฝ่ายมาเลเชีย ทั้งในระดับรัฐบาล และกรรมาธิการร่วมระดับต่างๆ แต่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จ โดยปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน จะต้องประสานความร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ ต้องจริงจังต่อการแก้ไขปัญหา กวดขันระบบงานทะเบียนราษฎร์ โดยเฉพาะการออกบัตรประชาชน และการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดน ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลให้มีมาตรฐานที่เหมือนกันทั้งประเทศ เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กระทรวงการต่างประเทศ, กรมการปกครอง และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถยืนยันตัวตนของผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ แม้จะแสดงหลักฐานสัญชาติมาเลเซียก็ตาม
การถือครอง 2 สัญชาติ  ยังเป็นปัญหาเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายข้ามชาติ แรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย และยาเสพติด ล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ทั้งในและนอกพื้นที่ และอาจขยายไปในระดับภูมิภาคในอนาคต จากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ตรวจพบการขนย้ายอาวุธกระสุน วัตถุระเบิด และอุปกรณ์ประกอบระเบิด เข้ามาสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังตรวจพบผู้ก่อเหตุรุนแรงได้เข้ามาก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐ และหนีไปหลบซ่อนพำนักในฝั่งประเทศมาเลเซีย และไม่สามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้
แม่ทัพภาค4 กล่าวด้วยว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัช คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาบุคคลถือครอง 2 สัญชาติ มาร่วมประชุม และจัดตั้งคณะทำงานศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางในการแก้ไขให้ได้ข้อสรุป ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติในพื้นที่ และต้องผลักดันไปสู่การแก้ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม