คนกำแพงเพชร70คนเข้ารับอิสลาม เห็นตัวอย่างมุสลิมนราฯ-ทั่วโลกตื่นตัวเข้ารับปีละหลายแสน

6428

คนกำแพงเพชร 70 คนเข้ารับอิสลาม หลังเห็นแบบอย่างที่ดีมุสลิมนราธิวาส ขณะที่คนทั่วโลกทั้งอเมริกา รัสเซีย ยุโรป มีคนเข้ารับอิสลามปีละหลายแสนคน