แม่ทัพภาค4 ลงพื้นที่ ด่านเบตง ตรวจเข้ม บุคคล2สัญชาติ

57
แม่ทัพภาค 4 เดินหน้าจัดระเบียบด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ เบตง ย้ำคุมเข้มเพื่อความปลอดภัย เน้นตรวจสอบ บุคคสองสัญชาติ พร้อมขออภัยประชาชนในความไม่สะดวก
วันที่ 14 ธ.ค.62 ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เบตง จ.ยะลา ชายแดนไทย-มาเลเซีย พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามมาตรการการควบคุม การผ่านเข้าออกตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมี พ.ต.ท.สุกรี ปลัดสามะ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและสรุปผลการปฏิบัติที่ผ่านมา
แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทุกหน่วย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ แก้ไขปัญหาความมั่นคง ขอเน้นย้ำการจัดระเบียบชายแดน เพื่อสกัดกั้นการขนย้ายยาเสพติด สินค้าหนีภาษี โดยเฉพาะน้ำมันเถื่อน การตรวจสอบบุคคลและวัตถุระเบิดที่นำมาก่อเหตุรุนแรงโดยใช้ช่องทางเข้าออกตามแนวชายแดน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานข่าวตามแนวชายแดน พร้อมใช้กำลังเชิงรุก ควบคุมป้องกัน ลาดตระเวน และซุ่มเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด
โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกับช่องทางที่ผิดกฎหมาย จัดให้มีชุดลาดตระเวน เพื่อป้องกันตามแนวชายแดนช่องทางธรรมชาติและตรวจสอบบุคคลโดยทุกคนที่เข้าออกผ่านด่านชายแดนจะต้องผ่านการตรวจอย่างละเอียด ผ่านเครื่องตรวจ Walk Through โดยจัดกำลังทหารพรานหญิงอำนวยความสะดวกในการตรวจค้นสัมภาระ
พล.ท.พรศักดิ์ ยังได้เน้นย้ำการตรวจตามแนวชายแดน ต้องตรวจดูแลอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะบุคคลที่ถือบัตรประจำตัวประชาชน 2 สัญชาติเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมาอยู่ในข่ายต้องสงสัยเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ขณะเดียวกัน ยังขอความเข้าใจต่อผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เข้าใจถึงความจำเป็นในการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รัฐ