ซูเปอร์โพล ชี้ เสียง ปชช. เกินครึ่ง ร้อยละ51.5 ให้ “นราธร” กัดฟัน ทำงานร่วม รบ.

38

“ซูเปอร์โพล” สำรวจความเห็น ประชาชน หัวข้อ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล”พบว่า เกินครึ่ง ร้อยละ 51.5 แนะ ส.ส.อนาคตใหม่ ควรเข้าร่วมกับพรรค พลังประชารัฐ และ ร้อยละ 40.0 ให้อยู่กับ เพื่อไทย

วันที่ 15 ธ.ค.62 ซูเปอร์โพล  สำรวจความคิดเห็นประชาชน ผ่าน “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล”  ด้วยระบบ Net Super Poll จำนวน2,737 ตัวอย่าง และ “เสียงประชาชนในสังคมดั้งเดิม”  จำนวน 1,144 ตัวอย่าง เรื่อง ทางรอดอนาคตใหม่ กับ เสียงประชาชน ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคมพ.ศ. 2562

เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจริง ส.ส.ควรทำอย่างไร เพื่อความอยู่รอดของตนเองและช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนได้ด้วย พบว่า เกินครึ่ง หรือ ร้อยละ 51.5 ระบุควรเข้าร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล ในขณะที่ ร้อยละ 34.3 ระบุควรเข้าร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายค้าน และร้อยละ 14.2 ยังไม่รู้ ไม่แน่ใจ

โดยร้อยละ 40.0 ระบุควรเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทย รองลงมาคือ ร้อยละ 18.3 ระบุควรเข้าร่วมกับพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 15.9 ระบุพรรคชาติไทยพัฒนา ร้อยละ 13.5 ระบุ พรรคประชาธิปัตย์

และร้อยละ 12.3 ระบุพรรคพลังประชารัฐ ตามลำดับ และพบว่าส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 82.5 ระบุความขัดแย้งทางการเมืองมีผลทำให้เศรษฐกิจแย่ลงไปอีกมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ ร้อยละ 17.5 ระบุ น้อยถึงไม่มีผลเลย

ทั้งนี้ เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนว่ามีคนอื่นอีกหรือไม่ ที่จะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยนอกเหนือไปจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 53.3 ระบุไม่มี ในขณะที่ ร้อยละ 10.0 ระบุว่ามี ได้แก่ ธนาธร ร้อยละ 4.5 ปิยบุตร ร้อยละ 1.6 และคนอื่น ๆ ร้อยละ 3.9 และที่เหลือร้อยละ 36.7 ระบุ ยังไม่รู้ใครจะทำได้ ไม่ตอบ