อลงกรณ์เคลียร์จบ ม็อบชาวประมงสลายชุมนุม 11 ข้อต้องสำเร็จ

94

ปชป.ก็ทำได้ ‘อลงกรณ์’กล่อมอยู่หมัด ยอมตามขอเรียกร้อง ชาวประมงสลายการชุมนุม ไม่ทำจะมาใหม้

วันที่ 18 ธันวาคม ที่หน้ากระทรวงคมนาคม
กลุ่มประมง ประมาณ 3,500 คน ในนามกลุ่มสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นำโดย นาย มงคล สุขเจริญคณา เดินทางมาชุมนุมตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐที่กี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดระงับการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมง

เมื่อเวลา2045 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาชี้แจงผลการประชุมทั้ง 11 ข้อ ตามที่ได้ประชุมหารือร่วมกัน ทางรัฐบาลพิจารณาแก้ไขให้ทุกเรื่องตามข้อเรียกร้อง หลังได้รับคำตอบ แกนนำประกาศให้สมาชิกเก็บสัมภาระขึ้นรถยุติการชุมนุมเดินทางกลับภูมิลำเนา ขณะที่ถ.ราชดำเนินนอก มีรถตู้รถบัสทยอยมาจอดรอรับกลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่งทุกคนมีท่าทีพอใจ