ฮาลาลสร้างชาติ!’จุรินทร์’ดันเต็มที่ไทยเป็นศูนย์กลาง ชี้ประเทศได้ประโยชน์มหาศาล

431

‘จุรินทร์’ ดันไทยเป็น ‘ผู้นำฮาลาล’ทั้งด้านการผลิตและเทคโนโลยีด้านฮาลาล  ตามนโยบายครัวไทยครัวโลก พร้อมบุกตลาดอาหรับอแฟริกา อินเดีย ด้านดร.วินัย ระบุ ฮาลาลเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินนำผลประโยชน์เข้าประเทศ 400,000 ล้านกระจายทุกภาคส่วน