ผ่านร่างมาตรฐานท่องเที่ยวมิตรมุสลิม รอผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาฯตรวจทาน

114

ในงานไทยแลนด์ ฮาลาล เอสเซมบลี่ มีการประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการที่มิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิม รอสำนักจุฬาฯตรวจทานหลักการศาสนา