ผ่านร่างมาตรฐานท่องเที่ยวมิตรมุสลิม รอผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาฯตรวจทาน

122

ในงานไทยแลนด์ ฮาลาล เอสเซมบลี่ มีการประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการที่มิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิม รอสำนักจุฬาฯตรวจทานหลักการศาสนา

วันเสาร์ที่ 21 ธค 62 เวลา 10.00 น ที่ห้องประชุม 214 – 215 ไบเทค บางนา มีการประชุมเพื่อทำประชาพิจารณ์ “ร่างมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิม” โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากรณ์ ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ร่วมด้วยผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามฯ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฯ ผู้แทนองค์กรของรัฐบาลที่รับผิดชอบเรื่องการท่องเที่ยว ผู้แทนผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว บรรดาอิหม่ามนักวิชาการศาสนาอิสลามและคณะเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯเข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นจะได้นำข้อสรุปจากที่ประชุมฯ เสนอคณะกรรมการกลางอิสลามฯ เพื่อมอบให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรีได้ตรวจทานในเรื่องของหลักการศาสนาอิสลามเพื่อความถูกต้อง ก่อนที่จะได้ประกาศใช้ต่อไป ปิดประชุมเวลา 16.00 น.