สดร. ชวนชม “สุริยุปราคา” 26 ธ.ค. ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

142

สดร. ชวนชม สุริยปราคาวงแหวน ส่งท้ายปี 62 ตั้ง 4 จุดสังเกตการณ์ หอดูดาวของทั้ง 4 ภา คพร้อมอุปกรณ์การชม โดยจะเป็นสุริยุปราคาบางส่วน ภาคใต้จะถูกบังมากที่สุด แนะชมอย่างปลอดภัย ต้องมองผ่านอุปกรณ์กรองแสง

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page โพสต์ผ่านเพจระบุ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 จะเกิดปรากฏการณ์  สุริยุปราคาวงแหวน แนวคราสวงแหวนพาดผ่านประเทศอินเดีย ศรีลังกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

สำหรับประเทศไทยจะเห็นเป็น สุริยุปราคาบางส่วน ดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์บางส่วน ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง สามารถสังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทย แต่ละภูมิภาคจะมองเห็น ดวงอาทิตย์ถูกบดบังแตกต่างกัน

ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดบริเวณภาคใต้ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประมาณร้อยละ 81 ส่วนภาคเหนือที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดวงอาทิตย์จะถูกบังเพียงร้อยละ 40 กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์จะถูกบังประมาณร้อยละ 56

ดวงอาทิตย์นอกจากให้ความร้อนแล้ว ยังให้แสงสว่างที่มีความเข้มสูงมาก แม้ขณะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนหรือสุริยุปราคาวงแหวน แสงอาทิตย์ก็ยังเป็นอันตรายต่อสายตาจนส่งผลให้ตาบอดได้ทันที ดังนั้น ห้ามมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า และห้ามมองภาพที่ส่องจากเลนส์กล้องไปยังดวงอาทิตย์โดยตรง ใช้อุปกรณ์กรองแสงช่วยสังเกตการณ์และใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่ควรจ้อง ดวงอาทิตย์นานเกิน 5 วินาทีต่อครั้ง ซึ่งการสังเกตการณ์มีหลากหลายวิธีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทั้งนี้ NARIT ได้เตรียมอุปกรณ์สังเกตดวงอาทิตย์อย่างปลอดภัย ให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมชมสุริยุปราคาครั้งนี้อย่างเต็มที่ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เข้าร่วมฟรี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือว่า เป็นการ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ส่งท้ายปี กุล 2562 ต้อนรับ ศักราชใหม่ ปี ชวด หรือ “หนูทอง” 2563

จุดสังเกตการณ์หลัก 4 แห่ง

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

https://goo.gl/maps/w9pYU6cguzCnhu5X9

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

https://goo.gl/maps/4icKMqPfH7RErK1b6

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

https://goo.gl/maps/9JFJU6GYXhB2TdaYA

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

https://goo.gl/maps/LuMudj2MkiPyyUXT6

ตรวจสอบจุดสังเกตการณ์เครือข่ายในแต่ละจังหวัด

http://www.narit.or.th/index.php/77-astronomy-network