มุสลิมกู้ชาติ! เจ้าพระยาจักรี(หมุด) ขุนพลคู่พระทัย ร่วมกู้ชาติกับพระเจ้าตาก

1482

เจ้าพระยาจักรี หรือ เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ เป็นเจ้าพระยาจักรีคนแรกในแผ่นดินกรุงธนบุรี คนทั้งหลายมักเรียกกันว่า “เจ้าพระยาจักรี” เป็นบิดาของพระยายมราช หรือจุ้ย และพระยาราชวังสัน (หวัง) เป็นทหารเอกคนสำคัญคนหนึ่งของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี