มุสลิมเดือด! โพสต์’รูปจุฬาฯ’กับข้อมูลบิดเบือนแผน 49 ขั้นมุสลิมยึดไทย

730

มุสลิมไทยแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง หลังมีการโพสต์ภาพนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมข้อความบิดเบือนแผน 49 ข้อ ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประเทศมุสลิม

สถานการณ์การต่อต้านมุสลิมแพร่กระจายผ่านทางโลกโซเชียลมากขึ้น นับตั้งแ