อย่าเอาศรัทธาประชาชนเป็นเครื่องมือ จุดความแตกแยก “พุทธ-อิสลาม”

450

กลายเป็นประเด็นร้อน ส่งท้ายปี62 กรณี กลุ่มคนคณะหนึ่ง ที่เรียกตนเองว่า  องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ หรือ อปพส.มาเคลื่อนไหว ยื่นเรื่องต่อ กมธ.หลายคณะ ให้ตรวจสอบ ความขัดแย้งระหว่าง ศาสนา “พุทธ-อิสลาม” ….กรณีนี้ จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ โดยเร่งด่วน  ที่จงใจ เอาความ ศรัทธา เป็นเครื่องมือ สร้างความแตกแยก