‘วันขึ้นปีใหม่ไม่ใช่เป็นวันของมุสลิม’ แนวคิดสุดโต่งทำอิสลามเสื่อมเสีย

849

ในโลกออนไลน์ มีเเนวคิดสะลาฟีย์ ห้ามคนอวยพรวันปีใหม่ ออกฟัตวาบนโลกออนไลน์ จนทำให้อิสลามเสื่อมเสีย เเละเป็นเเนวคิดสุดโต่ง ที่เราควรพิจารณา ว่า การอวยพรดังกล่าว ถือว่า เป็นการเลียนเเบบหรือไม่ ตามที่ได้อธิบายมา สมัยนี้ อ่านฮะดิษเกี่ยวกับการเลียนเเบบเเล้วเเปลไทย เเล้วฮุกุ่มไปมาจนเละเทะ เเละเเยกเเยะไม่ออกว่า อันไหนเป็นอิบาดัต เเละอันไหนเป็นอาดัต หรือ อุรุฟ หรือ อาลัม อัลฆอลาบะห์

เขียนโดยMatty Ibnufatim hamady

การโพสต์ว่า “วันขึ้นปีใหม่ไม่ใช่เป็นวันของมุสลิม” หรือ “อิสลามไม่อนุญาตให้อวยพรปีใหม่” เป็นการโพสต์ที่ตรรกวิบัติด้านความคิด ปีใหม่ มีทั้งของพุทธศักราช คริสต์ศักราช เเละ ฮิจเราะห์ศักราช

มุสลิมคนไทย อยู่ในประเทศไทย ใช้ วัน เวลา เป็น พ.ศ มันเป็นเเค่เวลาที่ใช้ ไม่ใช่พิธีกรรมด้านศาสนา หรือ ความเชื่อ มีการใช้เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ ฯลฯ หากคุณอาศัยในอเมริกา ก็จะใช้ January, February เเละอื่นๆ หากคุณอาศัยในประเทศอิสลามเเถวตะวันออกกลาง ก็มักจะใช้เดือน محرم (มุฮัรรอม), صفر (ซอฟัร) หากเป็นประเทศมาเลเซีย ก็จะใช้ Januari, Febuari เเละอื่นๆ

ประเทศส่วนใหญ่ใลกนี้ใช้หน่วยบอกเวลาสากล ทั้งหมดหน่วยของเวลาในเเต่ละประเทศ เเต่เดือนอิสลาม จะถูกใช้ในการกำหนดเวลาการปฏิบัติศาสนกิจ ส่วนเดือนอื่นๆ เป็นชื่อเรียก เเละเป็นหน่วยของเวลา ที่เราสามารถเรียกได้ เท่านั้น …. ไม่เกี่ยวกับความเชื่อศาสนา หรือการเลียนเเบบคนกาฟิร เเต่อย่างใด..

การสร้างบ้านทรงไทย ไม่ใช่เป็นการเลียนเเบบคนไทย หากเป็นการเลียนเเบบ มุสลิมควรรื้อมัน เเละสร้างบ้านทรงมุสลิมเเทน การสร้างบ้านทรงไสตล์โมเดิร์น ไม่ใช่เป็นการเลียนเเบบชาวยุโรป การสร้างบ้านทรงโบราณ ไม่ใช่เป็นการเลียนเเบบคนโบราณ การสวมเสื้อสูท ไม่ใช่เป็นการเลียนเเบบชาวตะวันตก การสวมเสื้อโต้ป ไม่ใช่เป็นการเลียนเเบบคนอาหรับ การโกนหัว ไม่ใช่เป็นการเลียนเเบบพระ หรือโรนัลโด้ เสมอไป เพราะการเลียนเเบบอยู่ที่เจตนา การพูดอังกฤษเหมือนฝรั่ง ไม่ใช่เป็นการเลียนเเบบฝรั่ง การพูดอาหรับเหมือนอาหรับไม่ใช่เป็นการเลียนเเบบอาหรับ มุสลิมควรไปศึกษาเรื่องการเลียนเเบบ ที่ท่าน นบี ศอลัลลอฮุอาลัยฮิวะซัลลัมได้ห้าม ก่อนว่า มันคือ อะไร อย่าเที่ยวไปฮุกุ่มคนอื่น เช่น กล่าวว่า การอวยพรปีใหม่ นั่น ฮะรอม….

ในพจนานุกรม มุญะมุล อัลวะซีธ ได้ให้คำนิยาม “การเลียนเเบบ” ว่า..

‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﺸ‍‍ﺒ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﺔ: ‍ﻣ‍‍ﺼ‍‍ﺪ‍ﺭ ‍ﺗ‍‍ﺸ‍‍ﺒ‍‍ﻪ‍, ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﻝ‍: ‍ﺗ‍‍ﺸ‍‍ﺒ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻥ‍: ‍ﺑ‍‍ﻔ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﺗ‍‍ﻜ‍‍ﻠ‍‍ﻒ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﺜ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺸ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻬ‍‍ﺔ ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﻴ‍‍ﺌ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍: ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺷ‍‍ﺘ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﻙ‍ ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﻨ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻲ‍, ‍ﻭ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍: ‍ﺃ‍ﺷ‍‍ﺒ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻩ‍: ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﺷ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﻛ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺻ‍‍ﻔ‍‍ﺔ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺻ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﺗ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺨ‍‍ﺮ‍ﺝ‍ ‍ﺍ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﻌ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﻬ‍‍ﺎﺀ ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻔ‍‍ﻆ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﻨ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻐ‍‍ﻮ‍ﻱ‍

ความว่า ” คำว่า ตะชับบุฮ นั้น เป็นคำอาการนาม จากคำว่า ตะชับบะฮา เช่น กล่าวว่า เลียนเเบบคนหนึ่งกับอีกคน หมายถึง เมื่อเขาพยายามทำให้เหมือนเขาเเละการทำให้เหมือนระหว่าง 2 สิ่ง การมีส่วนร่วมระหว่าง 2 สิ่ง ในด้านความหมาย จากความหมายต่างๆ เเละหนึ่งในตัวอย่าง เช่น ลูกเหมือนพ่อ หมายถึง เมื่อคุณลักษณะหนึ่งของลูกมีส่วนร่วมเหมือนกับคุณลักษณะต่างๆของพ่อ เเละความหมายทางภาษาศาสตร์ นั้น อุลามะต่างๆ ทางฟิกฮ์ ได้ใช้ด้วยโดยที่ไม่มีการเอาออกเเละละทิ้ง”

ในตำรา อัลเมาศูอะห์ ฟิกฮิยะห์ ได้กล่าวว่า กรณีที่ฮะรอมในการเลียนเเบบ มีดังนี้..

1. มีการกระทำในประเทศอิสลาม
2. มีการกระทำโดยที่ไร้ความจำเป็น
3. มีการกระทำในสิ่งที่เป็นเรื่องเฉพาะของคนกาฟิร
4. มีการกระทำที่เอนเอียงไปในด้านกุฟร
5. มีการกระทำโดยที่เจตนาเลียนเเบบ ( التكلف)

ส่วนการเลียนเเบบ ต้องไปดูอุรฟ เช่นกันตามคำกล่าวของท่าน อีหม่ามอิษนะวีย์ ในตำรา ตุฮฟาตุลมุวะตาจ

‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﺳ‍‍ﻨ‍‍ﻮ‍ﻱ‍: ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺒ‍‍ﺮ‍ﺓ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻟ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﺱ‍ ‍ﻭ‍ﺯ‍ﻱ‍ ‍ﻛ‍‍ﻞ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻮ‍ﻋ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ – ‍ﺣ‍‍ﺘ‍‍ﻰ ‍ﻳ‍‍ﺤ‍‍ﺮ‍ﻡ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﺸ‍‍ﺒ‍‍ﻪ‍ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ – ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺮ‍ﻑ‍ ‍ﻛ‍‍ﻞ‍ ‍ﻧ‍‍ﺎ‍ﺣ‍‍ﻴ‍‍ﺔ

ความว่า ” การพิจารณาการเลียนเเบบในด้านการเเต่งกาย เเละจากทั้งสองประเภท ( หญิง- ชาย) จนกระทั่งฮะรอมเลียนเเบบด้วยมันนั้น จะพิจารณาบนพื้นฐานของอุรุฟ ทุกๆ ทิศทาง ”

ดังนั้น อย่ารีบฮุกุ่มคนอื่นว่า ฮะรอม เช่น เห็น คนที่เกิดมาเป็นตุด ทอม มาตั้งเเต่เริ่มเเรก โดยที่เขาไม่ได้เจตนาที่จะเป็นมัน เเละไม่ได้พยายามเลียนเเบบ เเต่เขาต้องพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมที่กำลังเป็นอยู่ เเบบค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป เเละสังคมไม่ควรประณาม เเละควรตักเตือนด้วยความดี เเละสั่งให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเเบบผ่อนส่ง ตามคำกล่าวในตำราฟัตฮุลบารีย์ เเละฟัยดุล อัลกอดีร

‍ﻭ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﺫ‍ﻡ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﺸ‍‍ﺒ‍‍ﻪ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻡ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺸ‍‍ﻲ‍ ‍ﻓ‍‍ﻤ‍‍ﺨ‍‍ﺘ‍‍ﺺ‍ ‍ﺑ‍‍ﻤ‍‍ﻦ‍ ‍ﺗ‍‍ﻌ‍‍ﻤ‍‍ﺪ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍, ‍ﻭ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺻ‍‍ﻞ‍ ‍ﺧ‍‍ﻠ‍‍ﻘ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻧ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺆ‍ﻣ‍‍ﺮ ‍ﺑ‍‍ﺘ‍‍ﻜ‍‍ﻠ‍‍ﻒ‍ ‍ﺗ‍‍ﺮ‍ﻛ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﺩ‍ﻣ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﺪ‍ﺭ‍ﻳ‍‍ﺞ‍, ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻥ‍ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻔ‍‍ﻌ‍‍ﻞ‍ ‍ﻭ‍ﺗ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﻯ ‍ﺩ‍ﺧ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻡ‍, ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺳ‍‍ﻴ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﺑ‍‍ﺪ‍ﺍ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺪ‍ﻝ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﺿ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍

หากทุกๆ การเลียนเเบบฮะรอม อย่าสร้างบ้านทรงไทย ควรรื้อเเละไปสร้างบ้านทรงมุสลิมเเทน ที่สำคัญ เราควรทำความเข้าใจกับคำว่า تشبه ก่อนว่า มันคืออะไร ไม่ใช่เอะอะอะไร ก็ มักอ้าง ศาสนาใคร ศาสนามัน หรือ ศาสนาของคุณ คือ ของคุณ ศาสนาของข้า ก็ คือ ของข้า หรือ อ้างฮะดิษเลียนเเบบเพื่อออกฮุกุ่มคนอื่นเเบบโง่เขลา โดยที่ไม่ดูอุรุฟ บริบทสังคม เเละเงื่อนไขต่างๆ ที่ถูกกำหนดมา