จากตั้งไอซิสถึงสังหารนายพลสุไลมานี สหรัฐฯ-อิสราเอล-ซาอุฯจับมือเป็นหนึ่งเดียว

117

เบื้องหลังการสังหารพลเอกโซไลมณี จากความสลับซับซ้อนของสถานการณ์ที่มีอิสราเอล อยู่เบื้องหลัง

๑.อิสราเอลต้องการขยายดินแดนของตนให้กว้างออกไป แต่จะทำไม่ได้หา