ช่อ พรรณิการ์สวมฮิญาบขึ้นเวทีงานมัสยิด-ซัดงบลับทหารรั่วไหลง่าย

2426

ช่อ พรรรณิการ์ วาณิช สวมฮิญาบขึ้นเวทีงานมัสยิด หลังอภิปรายซัดหนักงบดับไฟใต้ ใช้ล้างสมองเด็กมากกว่าแก้ปัญหา ระบุงบข่าวกรองรั่วไหลง่าย