3ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ฯสถานการณ์อิหร่าน-สหรัฐฯ มองมุมลึกสงครามยังไม่จบ

333

3ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ฯสถานการณ์อิหร่าน-สหรัฐฯ มองมุมลึกสงครามยังไม่จบ แต่ไม่มีสงครามรุนแแรง ชี้ดุลอำนาจในตะวันออกลางเปลี่ยน อิหร่าน-ซาอุฯ อิทธิพลลดลง ตุรกี-รัสเซียเข้ามาแทนที่

ดร.วิศรุต เลาะวิถี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด.วัชระ แววดำ นักธุรกิจไทยในตะวันออกลาง วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งอิหร่าน-สหรัฐฯ ในมุมมองเชิงลึก

ติดตามได้จากคลิป